background
Wages and personal agenda
  • Vypočítame Vám každý mesiac mzdy kvalitne, bez chýb.
  • Vaša starosť je dodať podklady na výpočet miezd a od nás dostanete príkaz na úhradu miezd a odvodov v elektronickej podobe. Iné starosti mať nebudete.
  • Vieme použiť Vami pripravené dáta z Vášho dochádzkového systému /-ak používate.
  • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v sociálnej a zdravotných poisťovniach je pre nás hračka.
  • S nami máte povinnosti ohľadne GDPR vyriešené.
  • Pomôžeme Vám pri prepúšťaní zamestnanca pri hrubom porušení pracovnej disciplíny, pri jeho absencii, požití alkoholu alebo iných omamných látok na pracovisku a pri iných občas sa vyskytujúcich problémoch súvisiacich so zamestnancami.
Starosti o Vaše mzdy a personalistiku prenechajte nám